Skip to Main Content
Start Main Content

統計數字報告

康樂事務- [ 康體設施 | 康體活動 | 泳灘 | 游泳池 | 種植花木 ]  

康體設施:

動態設施(截至3月31日)數目
171819
露天劇場 20 21 22
射箭場 4 4 4
泳灘 41 41 41
球場:     
  羽毛球 623 638 646
  籃球 506 521 525
  手球 49 52 52
  壁球 294 292 292
  網球 256 256 252
  排球 266 260 262
大球場(戶外) 2 2 2
草地球場(天然及人造草) 79 79 80
硬地足球場 234 234 233
曲棍球場 2 2 2
欖球場 1 1 1
體育館 97 99 100
滾軸溜冰場 29 29 29
運動場 25 25 25
游泳池 43 44 44
水上活動中心 5 5 5
高爾夫球練習場 4 4 4
障礙高爾夫球場 1 1 1
草地滾球場 12 12 12
靜態設施(截至3月31日)數目
171819
大型公園 26 26 26
公園/花園/休憩處 1 549 1 553 1 566
兒童遊樂場 (1) 633 638 648
度假營 4 4 4
露營地點 1 1 1

康體活動:

  16/1717/1818/19
康體節目 活動數目 38 010 38 400 38 200
  參加人次(千) 2 214 2 727 2 347

泳灘:

  16/1717/1818/19
泳灘 數目 41 41 41
泳客人次 數目(千) 13 658 13 096 12 124
拯救 (2) 事件 80 84 61
溺斃 (3) 事件 5 2 2

游泳池:

  16/1717/1818/19
游泳池 數目 43 44 44
入場人次 數目(千) 14 052 14 235 14 384
拯救 (2) 事件 52 52 41
溺斃 (3) 事件 1 1 2

種植花木:

植物數目(千)
16/1717/1818/19
時花 265 192 209
喬木 1.61 1.95 2.42
灌木 2 231 2 145 1 909
註釋: (1) 兒童遊樂場的定義現已修訂。2016/17 和 2017/18 的數字反映「設有兒童遊樂場的場地數目」而非「兒童遊樂處的數目」。如一個場地設有多於一個兒童遊樂處,則該場地的數目只計算一次。
  (2) 「拯救事件」指泳客在水中遇事,須動員進行拯救行動的事件(包括遇事者須要或無須送院救治的個案)。
  (3) 「溺斃事件」的分類以法醫科醫生裁定的直接死因為依據。