Skip to Main Content
Start Main Content

統計數字報告

康樂事務- [ 康體設施 | 康體活動 | 泳灘 | 游泳池 | 種植花木 ]  

康體設施:

動態設施(截至3月31日)數目
161718
露天劇場 20 20 21
射箭場 4 4 4
泳灘 41 41 41
球場:     
  羽毛球 613 623 638
  籃球 507 506 521
  手球 48 49 52
  壁球 294 294 292
  網球 256 256 256
  排球 264 266 260
大球場(戶外) 2 2 2
草地球場(天然及人造草) 79 79 79
硬地足球場 236 234 234
曲棍球場 2 2 2
欖球場 1 1 1
體育館 96 97 99
滾軸溜冰場 30 29 29
運動場 25 25 25
游泳池 43 43 44
水上活動中心 5 5 5
高爾夫球練習場 4 4 4
障礙高爾夫球場 1 1 1
草地滾球場 11 12 12
靜態設施(截至3月31日)數目
161718
大型公園 26 26 26
公園/花園/休憩處 1 541 1 549 1 553
兒童遊樂場 (1) 705 633 638
度假營 4 4 4
露營地點 1 1 1

康體活動:

  15/1616/1717/18
康體節目 活動數目 38 038 38 010 38 400
  參加人次(千) 2 495 2 214 2 727

泳灘:

  15/1616/1717/18
泳灘 數目 41 41 41
泳客人次 數目(千) 13 252 13 658 13 096
拯救 (2) 事件 82 80 84
溺斃 (3) 事件 4 5 2

游泳池:

  15/1616/1717/18
游泳池 數目 43 43 44
入場人次 數目(千) 13 474 14 052 14 235
拯救 (2) 事件 54 52 52
溺斃 (3) 事件 1 1 1

種植花木:

植物數目(千)
15/1616/1717/18
時花 314 265 192
喬木 3.42 1.61 1.95
灌木 1 641 2 231 2 145
註釋: (1) 兒童遊樂場的定義現已修訂。2016/17 和 2017/18 的數字反映「設有兒童遊樂場的場地數目」而非「兒童遊樂處的數目」。如一個場地設有多於一個兒童遊樂處,則該場地的數目只計算一次。
  (2) 「拯救事件」指泳客在水中遇事,須動員進行拯救行動的事件(包括遇事者須要或無須送院救治的個案)。
  (3) 「溺斃事件」的分類以法醫科醫生裁定的直接死因為依據。