C4 大欖白虎訪三廟

 

互動地圖 路線橫切面圖 路線概覽
互動地圖 路線橫切面圖 路線概覽

路線名稱

C4 - 大欖白虎訪三廟

路線詳情

訪大棠楊家村古宅,遊西中東白虎坳,尋三坳三古廟,賞「千島湖」,逆走麥理浩徑,沿途盡覽秀麗景色,沿元荃古道回大棠。沿途有上下坡段,全程多為山徑。

起點

黃泥墩 (JK934820)

-可到港鐵朗屏站乘搭港鐵接駁巴士路線K66號直達。

終點

大棠燒烤區(JK946812)

-可沿大棠山道步行約30分鐘返回大棠村,乘搭港鐵接駁巴士路線K66號前往港鐵朗屏站。

全長約

9公里

需時約

5.5小時

難度

難度難度難度

郊區地圖

新界西北部C1 - 東北環走訪烏荔 | C2 - 女婆尋梅到北港 | C3 - 魚翁田下賞刻石 | C4 - 大欖白虎訪三廟 | C5 - 蝶飛許願到林村 | C6 - 炮台山下有將軍 | C7 - 松仔尋鉛訪碗窰 | C8 - 爐峰勝景下松林 | C9 - 馬鞍千島尋圓墩

Top