Department of Health

B4 Tai Au Mun - Hang Hau

A store and toilet at Tai Au Mun

A store and toilet at Tai Au Mun

Sheung Sze Wan bus stop

Sheung Sze Wan bus stop

The entrance to High Junk Peak Country Trail

The entrance to High Junk Peak Country Trail

Uphill footpath

Uphill footpath

Walk towards Mang Kung Uk

Walk towards Mang Kung Uk

Distance Post C3105

Distance Post C3105

Sign

Sign

Walk along the country trail

Walk along the country trail

Footpath

Footpath

Downhill path

Downhill path

Sign

Sign

Footpath

Footpath

Sign

Sign

Walk down the steps

Walk down the steps

Arrive at Ng Fai Tin bus stop

Arrive at Ng Fai Tin bus stop

Walk along Clear Water Bay Road

Walk along Clear Water Bay Road

Visit Mang Kung Uk

Visit Mang Kung Uk

Turn right by the side of the toilet

Turn right by the side of the toilet

Walk along a village path

Walk along a village path

A footpath in front of the toilet

A footpath in front of the toilet

A downhill path to Boon Kin Village

A downhill path to Boon Kin Village

Arrive at Boon Kin Village

Arrive at Boon Kin Village

MTR Hang Hau Station

MTR Hang Hau Station

High Junk Peak is one of the steepest climbs in Sai Kung

High Junk Peak is one of the steepest climbs in Sai Kung

« prevnext »
A store and toilet at Tai Au Mun
Sheung Sze Wan bus stop
The entrance to High Junk Peak Country Trail
Uphill footpath
Walk towards Mang Kung Uk
Distance Post C3105
Sign
Walk along the country trail
Footpath
Downhill path
Sign
Footpath
Sign
Walk down the steps
Arrive at Ng Fai Tin bus stop
Walk along Clear Water Bay Road
Visit Mang Kung Uk
Turn right by the side of the toilet
Walk along a village path
A footpath in front of the toilet
A downhill path to Boon Kin Village
Arrive at Boon Kin Village
MTR Hang Hau Station
High Junk Peak is one of the steepest climbs in Sai Kung

 

Interactive Route Map Cross Section Chart Route Guide
Interactive Route Map Cross Section Chart Route Guide
Route B4 - Tai Au Mun - Hang Hau
Brief Start at Tai Au Mun, walk slowly up the south face of High Junk Peak (Tiu Yue Yung), which is one of the three steepest climbs in Sai Kung with an elevation of 344 m.  Carry on along the north side of the ridge toward Sheung Yeung Shan.  Visit Mang Kung Uk by the hillside and walk down the slope to Hang Hau, Tseung Kwan O through Wo Tong Gong.  This is an easy route with uphill and downhill sections.
Starting Point

Sheung Sze Wan Road, Tai Au Mun (KK207684)

- Take Kowloon Motor Bus Route No. 91 at MTR Diamond Hill Station.

Finishing Point

Boon Kin Village, Hang Hau (KK188704)

- Walk along Chiu Shun Road and Ngan O Road for about 15 minutes to MTR Hang Hau Station.

Length about 5.5 km
Duration about 4 hours
Level of Difficulty DifficultyDifficulty
Countryside Map Sai Kung & Clear Water Bay

 


B1 - To Tei Wan - Big Wave Bay
B2 - Shek O - Siu Sai Wan
B3 - Tai Mei Tuk - Luk Keng
B4 - Tai Au Mun - Hang Hau
B5 - Uk Tau - Wong Shek - Hoi Ha
B6 - Hau Tong Kai - Pak Tam Au
B7 - Jardine’s Lookout-Tai Tam Tuk Reservoir
B8 - Chui Tung Au-Sai Wan - Pak Tam Au
B9 - Tai Au Mun - Tai Hang Tun
B10 - Wan Chai Gap - Aberdeen Reservoirs
B11 - Pak Sha O - Shui Long Wo
Top