How to Access

 

Means of transport                                                 Route

Bus route nos.                    5R            Kwun Tong APM < -- > Kai Tak Cruise Terminal (Circular)

                                              22            Kowloon Tong (Festival Walk) < -- > Kai Tak Cruise Terminal

                                              22M         Kowloon City < -- > Kai Tak Cruise Terminal (Circular)

                                                                                                                                                                                                                    

Minibus route no.               86            Kowloon Bay (Telford Gardens) < -- > Kai Tak Cruise Terminal

                                                                                                                                                               

Ferry service                                         North Point < -- > Kwun Tong < -- > Kai Tak

Top