From Tuen Mun
Light Rail Transit
505,610,615,615P,506,K58
From Yuen Long and Tin Shui Wai
Light Rail Transit
615,610
From Sheung Shui
Green Minibus
44A
From Tsuen Wan
Kowloon Motor Bus
57M,66M
From Kwai Chung
Kowloon Motor Bus
57M
From Kowloon
Kowloon Motor Bus
66X,258D,258X
From Hong Kong
Kowloon Motor Bus
961
From Airport
Kowloon Motor Bus
E33P
From Shenzhen Bay Port
City Bus
B3A