Hong Kong International Jazz Festival 2014 - Outdoor Concert

Men In Jazz (Hong Kong)

Men In Jazz (Hong Kong)

Men In Jazz (Hong Kong)

Men In Jazz (Hong Kong)

Lamma Jazz Quintet (USA)

Lamma Jazz Quintet (USA)

Lamma Jazz Quintet (USA)

Lamma Jazz Quintet (USA)

Dolby Quintet (China)

Dolby Quintet (China)

Dolby Quintet (China)

Dolby Quintet (China)

Dolby Quintet (China)

Dolby Quintet (China)

5422 Collective (Hong Kong)

5422 Collective (Hong Kong)

5422 Collective (Hong Kong)

5422 Collective (Hong Kong)

Twiggy & Patrick (Hong Kong)

Twiggy & Patrick (Hong Kong)

Ted Lo Trio (Hong Kong /Canada/India)

Ted Lo Trio (Hong Kong /Canada/India)

Ted Lo Trio (Hong Kong /Canada/India)

Ted Lo Trio (Hong Kong /Canada/India)

Ted Lo Trio (Hong Kong /Canada/India)

Ted Lo Trio (Hong Kong /Canada/India)

« prevnext »
Men In Jazz (Hong Kong)
Men In Jazz (Hong Kong)
Lamma Jazz Quintet (USA)
Lamma Jazz Quintet (USA)
Dolby Quintet (China)
Dolby Quintet (China)
Dolby Quintet (China)
5422 Collective (Hong Kong)
5422 Collective (Hong Kong)
Twiggy & Patrick (Hong Kong)
Ted Lo Trio (Hong Kong /Canada/India)
Ted Lo Trio (Hong Kong /Canada/India)
Ted Lo Trio (Hong Kong /Canada/India)