news
home_banner_arrow
home_banner_arrow
「独脚戏」系列:Diverse City Studio《空.中.宅.女》
节目介绍
节目介绍

Diverse City Studio主办

 

门票于921起在各城市售票网售票处、网上、流动购票应用程式及信用卡电话购票热线发售。

 

每场演出长约1小时15分钟,不设中场休息

 

有关详情请参阅主办机构之网站:Diverse City Studio

牛池湾文娱中心文娱厅
  • date14.10.2021 (四) - 16.10.2021 (六) 20:00
  • date17.10.2021 (日) 15:00
  • price$220
购票
日期
地点
价钱
14.10.2021 (四) - 16.10.2021 (六)
20:00
17.10.2021 (日)
15:00
牛池湾文娱中心文娱厅
location
日期
14.10.2021 (四) - 16.10.2021 (六)
20:00
17.10.2021 (日)
15:00
价钱
$220